Roskilde Universitet (RUC)

Lige siden Roskilde Universitet (RUC) for første gang i 1972 åbnede dørene for de studerende, har RUC været et af Danmarks førende universiteter med vægt på tværfaglighed, problemorientering samt projekt- og gruppearbejde. RUC har i dag godt 10.000 studerende og ansatte tilknyttet og uddanner hvert år nogle af Danmarks skarpeste hjerner.

RUC stod i foråret 2012 overfor at skulle forny universitets it-struktur samt et ældre omstillingsanlæg med godt 25 år på bagen. Man ønskede at opgradere til en løsning med større integration af services og funktioner, der samtidigt kunne understøtte tilslutningen til DeIC (Forskningsnettet), som er et 10 Gbps forskningsnetværk, der forbinder Danmarks universiteter.

I samarbejde med Danmarks største leverandør af it-infrastruktur Atea, udskiftede RUC derfor den eksisterende it-struktur og telefonsystem, med en helt ny gennemgribende it-platform. En ny server-infrastruktur blev installeret i universitetets to datacentre, og det ældre telefonianlæg blev opgraderet til en unified communication (UC) løsning baseret på Microsoft Lync.

Med Microsoft Lync kan RUC’s godt 1000 ansatte benytte sig af et væld at nye funktioner udover den traditionelle telefoni, såsom tele- og videokonferencer, deling af programmer, mødekoordinering, chatfunktioner og meget andet. Det giver universitets personale mulighed for nye arbejdsformer og åbner op for socialt teamarbejde og større mobilitet i hverdagen.

Med den nye løsning, opstod nye krav til systemets driftsikkerhed, performance og tilgængelighed. Lync løsningen kræver en meget stabil forbindelse for levere den ønskede kvalitet. Derfor har man installeret load balancing fra Kemp Technologies, der sikrer servere mod overbelastning ved at fordele trafikken jævnt mellem servere i RUC’s to datacentre.

”Server load balancing er et vigtigt element i den it-platform, som vi har udviklet sammen med RUC, hvor Kemp blev valgt for sin lethed i installation og brug samt gode erfaringer fra tidligere løsninger,” fortæller solutions specialist Carsten Godiksen fra Atea.

”Ved at tilføje load balancing til it-platformen, kan redundans og høj oppetid sikres gennem en effektiv fordeling af trafik på tværs af servere. Dette er specielt vigtigt ved den teknologisammensmeltning, som den nye it-platform er baseret på, hvor alt er integreret og kan snakke sammen på kryds og tværs,” forklarer Carsten Godiksen.  

”Den nye it-platform har givet os et løft med de mange nye muligheder og har gjort hverdagen lettere og mere fleksibel for os. Dermed kan vi bruge tiden mere effektivt og hæve vores serviceniveau over for de studerende,” siger netværksingeniør Mads Sinkjær Kjærgaard fra RUC, og fortsætter: ”De erfaringer vi har gjort os med vores Kemp LM5500 load balancere er, at de har været meget nemme at integrere som del af vores nye it-platform, og at de er en prismæssig attraktiv løsning, som virker upåklageligt.”

”Det har krævet lidt tilvænning at bruge de mange nye kommunikationsmuligheder som vi ikke havde før, men vi er kommet hurtigt efter det. I dag har vi øje på de muligheder, der ligger i vores nye it-løsning. Fx har vi planer om at integrere mailunderstøttelse gennem Microsoft Exchange, hvilket vores Kemp load balancere også understøtter. Vi har også planer om at tilbyde vores 10.000 danske og internationale studerende adgang til det nye it-system og de mange nye kommunikationsmuligheder – fx til undervisningsbrug,” slutter Mads Sinkjær Kjærgaard.

EMEA
Denmark
[ {"key": "fid#3", "value": "Education"}, {"key": "fid#7", "value": ""}, {"key": "fid#8", "value": ""}, {"key": "fid#9", "value": ""}, ]