focus-right

Certezza

Certezzas affärsidé är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Med visionen att att vara marknadens främsta informations- och IT-säkerhetspartner. Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informationssäkerhetsbranschen. Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och succesivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet. Idag är vi exempelvis flitigt engagerad som strategisk rådgivare så väl i nationella och offentliga sammanhang som för organisationer med internationell verksamhet.
Contacts:
Address:
Certezza AB, Järntorgsgatan 6
111 29
Stockholm
Sweden
Product:
  • LoadMaster
Partner Type:
  • Reseller

Comience a potenciar su experiencia de aplicación siempre activa hoy

Versión Gratuita 30 días Contacta con nosotros